Хаяг: Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 
Тасганы овоо,
Чингэлтэй дүүрэг,
Улаанбаатар хот,
Монгол Улс,
Зип - 15170
Утас: 70008045
факс: 70007021
Веб сайт: www.judcouncil.mn
И-мэйл: [email protected]