ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ 20 ДУГААР ШҮҮХЭД

 

НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ

2014.01.01                                                                                                                    Улаанбаатар хот

Нэхэмжлэгч: Боржигон овогт Болдын Баатар,

Хаяг: Баянгол дүүрэг, 5-р хороо, А-р байр 5-6 тоот, Утас: 320000, 99090000, 88090000.

Хариуцагч: Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн Татварын улсын байцаагч Х.Бат.

Хаяг: Баянгол дүүрэг, 3-р хороо, Утас: 350000.

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн Татварын улсын байцаагчийн 2012 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 301 тоот актыг хүчингүй болгуулах тухай.                       

Нэхэмжлэлийн утга: Б.Баатар би татварын байцаагчийн актыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа бөгөөд  дараах хууль зүйн үндэслэлээр уг актыг хүчингүй болгуулахаар энэхүү нэхэмжлэлийг гаргаж байна. Үүнд:

Монгол улсын Хүн амын орлогын албан татварын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1-ийн “в”-ийн “нөхөн олговор, хөнгөлөлтийн орлого (унаа, түлш, хоол, байрны үнийн хөнгөлөлт гэх мэт)” гэсэн заалтыг 1997 оны 6 дугаар сарын  25-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болгосон тул байрны үнийн хөнгөлөлтийг эдүгээ татвар ногдох орлогод тооцдоггүй билээ.

Иймд Баянгол дүүргийн татварын хэлтсийн Татварын улсын байцаагчийн 2012 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 301 тоот актыг хүчингүй болгож өгнө үү .  

 

Хавсаргасан материал:   

1. Нэхэмжлэл /2 хувь/,

2. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

3. Татварын улсын байцаагчийн 301 тоот акт,  

4. Татварын маргаан таслах зөвлөлийн 3 тоот тогтоол

Жич: Нэхэмжлэлд хавсаргасан материалыг шүүхэд эхээр нь, хэрэв эхийг өгөх боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг өгнө.

 

Нэхэмжлэл гаргасан                      Б.Баатар

/гарын үсгээ зурсан байна/