Магадлал нууцалсан тул тухайн шүүхийн Тамгын газартай холбогдоно уу.